Synundersökning

Vad innebär en synundersökning? 

Optikern frågar dig hur du upplever dina synproblem och i vilka situationer de uppträder. Du kommer också att bli tillfrågad om ev. sjukdomar och medicinering, då en del mediciner påverkar ögonen och synen.

Översynthet-hyperopi

Översynthet innebär att man ser bäst på avstånd och brukar ibland också kallas ”långsynthet”. Nästan alla föds med översynthet som med åren växer bort, för att ibland övergå i närsynthet. För att få en skarp syn när man är översynthet, ackommoderar ögat ,med hjälp av muskulaturen. Det leder inte sällan till huvudvärk, speciellt vid läsning och närarbete. Glasögonglas för översynta heter plusglas( + ). De är konvexa och tjockare på mitten.

Närsynthet- myopi

Innebär att man ser dåligt på långt håll, vilket ofta resulterar i att man kisar för att få bättre skärpa. Närsynthet visar sig ofta i tidiga tonåren och fortsätter att utvecklas i de flesta fall till vuxen ålder. Glasögonglas för närsynta kallas minusglas ( – ). De är konkava och tjockast i kanterna.

Astigmatism

Astigmatism är, liksom översynthet och närsynthet, en form av brytningsfel. Hornhinnan eller linsen är inte jämnt rundad, och man ser oskarpt.Ett runt föremål kan uppfattas som ovalt, kantigt eller på annat sätt deformerat. Man avhjälper detta med ett glas som korrigerar ljusbrytningen i ögat. Astigmatism är oftast kombinerat med antingen översynthet eller närsynthet. Det är ett vanligt synfel.

Åldersynthet- prsebyopi

I 40-50 årsåldern börjar de flesta få problem med att läsa på nära avstånd. Orsaken är att linsen i ögat åldras och inte är lika elastisk som förut. Första tiden klarar sig många med enbart läsglas, men ganska snart räcker de inte till. Då är det dags för progressiva glas, vilka korrigerar synskärpan med en mjuk övergång från långt till nära håll.